Aanvullend pensioen regelen, hoe werkt dat?

Onafhankelijk pensioen advies

Als pensioenadviseur word ik regelmatig benaderd door particulieren en ondernemers die zelf hun pensioen moeten regelen.

Ben je benieuwd hoe het opbouwen van een aanvullend pensioen werkt en hoe ik dat als pensioenadviseur aanpak? In dit artikel neem ik je mee in mijn werkwijze.
Het aanvullend pensioen waarover ik in dit artikel schrijf is een pensioenopbouw in de 3e pijler, een zogenaamde lijfrentevoorziening.

Lijfrente = Pensioenopbouw in de 3e pijler

In het Nederlandse pensioenstelsel kennen we 3 pijlers. De 1e pijler is het pensioen dat de overheid voor ons regelt, deze kennen we als de AOW. Om AOW op te bouwen hoef je niet werkzaam te zijn, de vereiste van opbouw is dat je ingezetene van Nederland bent.
De 2e pijler is het pensioen dat we via de werkgever opbouwen. Dit is dus een inkomensafhankelijk pensioen.

Omdat niet iedereen die werkt een volledig pensioen opbouwt bij de werkgever (sommige werkgevers kennen geen pensioenregeling en sommige werkgevers bieden een pensioenregeling met een beperkte opbouw), biedt het pensioenstelsel de mogelijkheid om voor eigen rekening in de 3e pijler een aanvullend pensioen op te bouwen als er in de 2e pijler een tekort aan pensioenopbouw is.

Waarom lijfrente / pensioen opbouwen interessant kan zijn?

Het opbouwen van een lijfrentevoorziening biedt vaak een belastingvoordeel. Dit voordeel is samengesteld uit 2 aspecten:

  1. Besparing vermogensrendementsheffing
    Het saldo van de lijfrentevoorziening telt niet mee voor de belasting in box-3.
    Over normaal spaargeld betaalt u belasting zodra u meer dan € 30.000 (jaar 2018) aan vermogen heeft. Een lijfrentevoorziening valt echter niet onder de regels van box-3 maar is ingedeeld in box-1. U kunt door een lijfrentestorting er dus voor zorgen dat u minder belasting betaalt in box-3.
  2. De omkeerregel is van toepassing.
    Met de omkeerregel wordt bedoeld dat het moment van belasting betalen wordt omgekeerd. Over het bedrag dat u aan (toegestane) lijfrentepremie betaalt krijgt u belasting terug, de uiteindelijke lijfrente-uitkering die u later ontvangt wordt dan belast.
    In veel gevallen heeft dat een gunstige werking, omdat het belastingtarief nu waarschijnlijk hoger is dan het belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Stap 1 in het pensioenadvies: Ik verzamel alle informatie over je huidige financiële situatie

Je pensioen regelen begint met het krijgen van inzicht hoe je er nu financieel voor staat. Wat is je netto inkomen, welke vaste lasten heb je, hoeveel kun je per maand sparen en welke financiële buffers zoals spaargeld heb je tot je beschikking.

Heeft u een koophuis? De hypotheek speelt een belangrijke rol bij het bepalen van hoeveel (aanvullend) pensioen u nog moet opbouwen, ik zorg dat dit aspect goed voor u in beeld wordt gebracht.

Via de website www.mijnpensioenopverzicht.nl kun je alle pensioenen die je via een werkgever heeft opgebouwd terugvinden.
In dit overzicht vind je (indicaties van) jaarlijkse pensioenbedragen terug.

Heb je naast de pensioenen die je als werknemer hebt opgebouwd ook lijfrentes opgebouwd? Deze staan niet vermeld op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daarom gebruik ik hiervoor het meest recente waardeoverzicht als leidraad in, als het om een lijfrenteverzekering gaat vraag ik ook alle polisbladen op om goed te kunnen vaststellen welk belastingregime erop van toepassing is.
Een lijfrentekapitaal wordt niet in één keer aan u overgemaakt. Ik maak daarom een indicatieve berekening van welk jaarlijks bedrag er ongeveer uit de lijfrente kan worden verwacht.

Door alle inkomsten en vaste uitgaven, nu en in de toekomst, in kaart te brengen leg ik een belangrijke basis voor het inzicht dat je nodig hebt om samen met mij te bepalen hoeveel extra pensioen je zou moeten opbouwen. Ik bereken voor elk jaar het zogenaamde resterend budget: Alle inkomsten min alle vaste uitgaven. Hierbij houd ik rekening met belastingen, inflatie etc.. Jij krijgt hierdoor een goed beeld of je er in de toekomst op vooruit gaat of juist achteruit. En hoe groot het verschil is.

Dit alles presenteer ik in een zogenaamd Persoonlijk Financieel Overzicht.

Stap 2 in het pensioenadvies: we stellen vast wat je doelstelling is

Je weet inmiddels goed hoe je er op dit moment financieel voor staat en hoe dit zich in de toekomst ongeveer zal ontwikkelen. Samen bespreken we het Persoonlijk Financieel Overzicht en vertel je mij wat het resterend budget moet zijn als je met pensioen bent.

En we kijken dan niet alleen naar het inkomen op latere leeftijd, maar ook naar de situatie van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Stap 3 in het pensioenadvies: we bepalen hoeveel geld je kunt inleggen

Hoeveel je gaat inleggen is afhankelijk van hoeveel je maximaal kunt inleggen -het budget- maar ook van hoeveel je maximaal mag inleggen: de fiscale ruimte. En niet onbelangrijk: hoeveel inleg nodig is om je doelstelling te halen.

De fiscale ruimte bestaat uit de jaarruimte en eventueel de reserveringsruimte. De reserveringsruimte is de optelsom van niet-benutte jaarruimten van de afgelopen 7 belastingjaren. De fiscale ruimte berekening ik aan de hand van een formule waarbij de hoogte van je inkomen en hoeveel pensioen je eventueel al over dat inkomen hebt opgebouwd beïnvloeden hoeveel inleg voor aanvullend pensioen nog toegestaan is.

Je budget bepaal je natuurlijk zelf. Houdt daarbij in gedachten dat over je inleg een belastingteruggave wordt gegeven. Als je per maand € 100 kunt missen, dan kun je € 168 per maand inleggen waarover u € 68 aan belastingteruggave kunt verwachten. (in dit voorbeeld ga ik uit van belastingtarief 40,8% en rond ik bedragen af op hele euro’s)

Stap 4 in het pensioenadvies: Ik stel vast welk (beleggings-)risico bij je past

Kun je inschatten hoeveel risico past bij u en uw situatie? Er zijn verschillende indicatoren die hierbij kunnen helpen. Heb je nog veel tijd voordat je met pensioen gaat dan kun je je meer risico veroorloven dan wanneer je binnen enkele jaren de pensioenleeftijd bereikt. Zo zijn er verschillende factoren die bepalen hoeveel risico nemen voor jou waarschijnlijk de beste keuze is.
Aan de hand van een goed gesprek én een vragenlijst die jij online invult stel ik vast wat jouw risicoprofiel is en hoeveel kennis en ervaring je hebt over het onderwerp waarover ik je adviseer.

Het risicoprofiel beïnvloed met welk verondersteld rendement ik kan werken bij het berekenen hoeveel inleg er nodig is om jouw doelstelling te halen.

Stap 5 in het pensioenadvies: Je krijgt een Persoonlijk Financieel Advies

Alle informatie, wensen en doelstellingen die we in de vorige stappen hebben besproken en verzameld heb ik inmiddels geanalyseerd en op basis daarvan heb ik een op maat gemaakt voor je opgesteld. Ook heb ik een marktonderzoek gedaan onder de aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten, waardoor ik je kan adviseren over een passend product om jouw aanvullende pensioenvoorziening te regelen.

We bespreken het Persoonlijk Financieel Advies en de offerte van het product dat ik adviseer. Ik beantwoord alle vragen die je hebt en we zetten de laatste puntjes op de i.

Stap 6 in het pensioenadvies: Ik regel het contract met de aanbieder van het geadviseerde financieel product

Als onafhankelijk pensioenadviseur ben ik niet verbonden aan één bepaalde aanbieder van producten. Veel mensen denken dat een onafhankelijke adviseur geen samenwerking heeft met banken en verzekeraars, maar het is juist andersom: Wij werken met zoveel mogelijk partijen samen zodat we onze klant zo objectief mogelijk kunnen adviseren uit een zo breed mogelijk productaanbod. Juist daarmee onderscheiden we ons van de adviseurs die gebonden zijn aan één product van de aanbieder waarvoor ze werken.

Dankzij onze samenwerking met deze vele banken en verzekeraars kunnen we bijna al het werk dat gedaan moet worden om de lijfrente bankspaarrekening of lijfrenteverzekering aan te vragen bij onze klant uit handen nemen en bij de betreffende aanbieder in orde maken.