Weinig ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Weinig ondernemers zijn verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat slechts één op de vijf zzp-ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Onder de zelfstandig ondernemers mét personeel heeft ongeveer één op de drie een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Hoe komt dat?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is géén investering

Regelmatig heb ik ondernemers horen zeggen dat ze graag een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen die binnen zo kort mogelijke tijd nadat ze arbeidsongeschikt worden uitkeert, “want anders levert het nooit iets op”.

Veel ondernemers zien een arbeidsongeschiktheidsverzekering als een investering en beoordelen deze naar het “rendement” dat behaald kan worden.
Als je op er op die manier naar kijkt, dan is het logisch dat je vervolgens geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is namelijk geen investering, het is een instrument om een risico dat je loopt te beheersen.

Scherpe premie en goede voorwaarden belangrijk

De afgelopen jaren heb ik heel regelmatig met ondernemers gesproken over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Het lijkt een logische gedachte van veel ondernemers; die willen een scherpe premie en als het even kan ook goede voorwaarden.
En dat is ook belangrijk, maar wat mij betreft niet ten koste van alles.

Vele ondernemers heb ik de afgelopen jaren mogen adviseren over hun arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij we het niet alleen hebben over welke verzekeraars een scherpe premie hanteren en goede voorwaarden bieden.

Veel belangrijker vind ik namelijk om het met een ondernemer eerst te hebben over welke oplossing het beste past bij zijn situatie. Pas nadat je hier duidelijkheid over hebt, ga je op zoek naar een scherpe premie en goede voorwaarden bij de gevonden passende oplossing.

Verzeker alleen de risico’s die je niet zelf kunt dragen

Juist de ondernemer die kiest voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een zeer korte wachttijd totdat de verzekering gaat uitkeren, betaalt de hoofdprijs.
Mijn visie is dat verzekeringen er alleen zijn voor risico’s die je niet zelf kunt dragen. Ik raad ondernemers aan om een financiële buffer op te bouwen waar ze op kunnen terugvallen bij onvoorziene omstandigheden.
Alleen het risico dat buiten het bereik van zo’n buffer ligt, moet je verzekeren. Daarmee zorg je er voor dat je niet onnodig uitgebreid verzekerd bent. De premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt hierdoor lager en je houdt geld over voor echte investeringen.

Financieel advies geeft duidelijkheid

Een financieel adviseur helpt de ondernemer om in kaart te brengen welke impact arbeidsongeschiktheid heeft op de financiële positie, welke periode de ondernemer dit risico zelf kan dragen en hoe de impact van dit risico zich in de toekomst zal ontwikkelen. Een analyse van de toekomstige financiële ontwikkelingen, zoals het toe- of afnemen van vaste lasten en de ingangsdatum van de pensioenvoorziening, helpt hierbij om vast te stellen welk deel van het risico verzekerd moet worden en op welke manier.

Een passende oplossing gebaseerd op deskundig financieel advies is meer waard dan een lage premie!

Meer weten over financieel advies? Neem contact op!

Onafhankelijk marktonderzoek

Klop je aan bij een onafhankelijke adviseur, dan is de kans groot dat hij onderzoek doet naar (nagenoeg) alle de premies van alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die in Nederland te krijgen zijn.

Door de premies van zoveel mogelijk arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in kaart te brengen kan hij je ook een hoop geld besparen.

In sommige gevallen kan de hoogste premie twee keer zo hoog zijn als de laagste premie!

Benieuwd naar welk premieverschil een onafhankelijk prijsonderzoek jou kan opleveren?
Neem contact op en krijg gratis een prijsonderzoek geheel op maat op naar jouw situatie en wensen.