Maximale hypotheek in 2017

Maximale hypotheek in 2017

Ook in 2017 veranderen de hypotheeknormen, in dit blog leest u over de belangrijkste veranderingen ten aanzien van de maximale hypotheek.

Verruiming van de hypotheekruimte in verhouding tot het inkomen

De leencapaciteit op basis van inkomen komt in 2017 hoger te liggen dan in 2016. Dit betekent dat met hetzelfde inkomen een hoger hypothecair krediet kan worden verstrekt.

Dit nieuws werd op 27 oktober gepubliceerd in een persbericht van het NIBUD.

Hierin staat vermeld dat tweeverdieners verhoudingsgewijs meer mogen lenen dan eenverdieners met hetzelfde inkomen.

Verhoging van de maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

Het waarborgfonds Eigen Woningen, die uitvoering geeft aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maakte op 19 oktober bekend dat de maximale koopprijs voor een NHG-hypotheek verhoogd wordt van € 231.132,- naar € 245.000,-.

Het maximum aankoopbedrag voor de NHG-hypotheek wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de verkoopprijzen van koopwoningen in Nederland. Als de gemiddelde aankoopprijs stijgt, dan wordt ook de NHG-grens aangepast.

Meer eigen geld meebrengen

Ruimere mogelijkheden dus voor wie van plan is om een woning te gaan kopen, maar alleen voor wie genoeg eigen geld mee brengt.

In 2016 mag nog 102% van de aankoopsom als hypothecair krediet worden verstrekt. Dat is precies genoeg om de koopprijs plus de bijkomende overdrachtsbelasting van 2% te betalen, de “overige kosten koper” moeten uit eigen geld betaald worden.
Vanaf 2017 mag nog maar 101% van de aankoopsom worden geleend, er moet dus nog meer eigen geld neergelegd worden.

Voor wie geen eigen geld kan meebrengen bestaat de optie om met een consumptief krediet, dus een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, de kosten koper te financieren. Het aangaan van een dergelijk krediet zorgt er echter wel voor dat er veel minder kan worden geleend in verhouding tot iemand met hetzelfde inkomen die geen consumptief krediet nodig heeft.

Hoeveel kunt u lenen?

Hoeveel u kunt lenen -en nog belangrijker: wat voor u verantwoord is- is afhankelijk van meerdere aspecten. Voor een meer nauwkeurige inschatting kunt u altijd vrijblijvend contact  opnemen om de mogelijkheden te bespreken.