Minder belasting over spaargeld vanaf 2017

Minder belasting over spaargeld vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt de manier waarop de belasting over spaargeld berekend wordt gewijzigd.
De meeste spaarders gaan minder belasting betalen.

Tot en met 2016 gaat de belastingdienst er van uit dat u 4% rendement heeft op uw vermogen, over dat fictieve rendement betaalt u dan 30% belasting. U betaalde dus 1,2% belasting over spaargeld. Over de eerste € 21.330 – het heffingsvrije vermogen – hoeft geen belasting te worden betaald. Fiscale partners mogen hun spaargeld ten behoeve van de belastingaangifte verdelen op de manier die het gunstigste uitpakt. Praktisch komt dit erop neer dat zowel het spaargeld als het heffingsvrije vermogen bij elkaar mogen worden opgeteld.

Een voorbeeld

 • Een getrouwd stel, dus fiscale partners.
 • Hij heeft € 52.660 spaargeld
 • Zij heeft € 10.000 spaargeld

In dit voorbeeld is het totale bedrag aan spaargeld € 62.660. Hiervan is € 42.660 vrijgesteld van belasting, dat is namelijk twee maal het heffingsvrij vermogen. Het deel van € 20.000 is niet vrijgesteld. Hierover wordt een fictief rendement van 4%, dus € 800, met 30% belast.
Er moet dus € 240 belasting worden betaald.

Heffingsvrij vermogen verhoogd

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 25.000 per persoon en net als nu mogen fiscale partners hun spaargeld en heffingsvrij vermogen bij elkaar optellen ten behoeve van de belastingaangifte.

Tot € 100.000 spaargeld minder belasting

De belastingdienst gaat vanaf volgend jaar uit van het principe dat hoe minder spaargeld iemand heeft, hoe minder rendement er gemaakt wordt.

Het fictieve rendement waarop de belasting gebaseerd wordt, is voortaan samengesteld uit 2 fictieve percentages. In onderstaande tabel is te zien hoe dit werkt.

Bedrag spaargeld Deel rendement 1,63% Deel rendement 5,5% Gemiddeld*
Van 25.0000 tot 100.000 67% 33% 2,9%
Van 100.000 tot 1.000.000 21% 79% 4,7%
Vanaf 1.000.000 0% 100% 5,5%

* afgerond op 1 decimaal

Voor veel mensen pakt de nieuwe manier van berekenen gunstig uit. Iemand met € 100.000 spaargeld betaalt in 2016 nog € 944 belasting, in 2017 € 654.
Wie meer dan € 140.000 spaargeld heeft, gaat in 2017 meer belasting betalen dan in 2016.

Toch nog steeds meer belasting dan rente

Met de nieuwe belastingberekening wordt het spaarbedrag van 25.000 tot 100.000 belast met 0,87% en dat is een stuk lager dan in 2016: 1,2%.
Bij het schrijven van dit artikel is de hoogste variabele spaarrente die te krijgen is 0,8%. Als je (per persoon) meer dan € 25.000 spaargeld hebt, betaal je over het deel boven € 25.000 p.p. meer belasting dan de rente die je van de bank krijgt.

Wat u hier aan kunt doen?

U heeft meerdere opties, zoals:

 • Gedeeltelijke aflossing van de hypotheek.
  Door de hypotheek gedeeltelijk af te lossen gaat u minder hypotheekrente betalen en door de aflossing heeft u minder spaargeld waarover u belasting betaalt.
 • De rentevaste periode van de hypotheek openbreken en overstappen naar een lagere rente.
  U betaalt dan een boete, maar gaat minder hypotheekrente betalen. Door de boete te betalen verlaagt u het spaargeld waarover anders belasting betaald zou moeten worden.
 • Een deel van het geld beleggen in plaats van sparen.
  Door te gaan beleggen kunt u meer rendement maken dan de rente op de spaarrekening.
 • Stortingen doen in lijfrente (banksparen) of pensioen (bijsparen).
  Als u ruimte heeft om stortingen te doen in een lijfrente- of pensioenvoorziening, dan kan dit voordelig uitpakken. De storting zorgt er voor dat uw spaargeld lager wordt, de lijfrente- en pensioenvoorziening tellen namelijk niet mee voor de belasting in box-3.
  Bovendien is de storting -mits aan alle voorwaarden voldaan wordt- als aftrekpost voor de belasting in box-1 aan te merken (er wordt vervolgens belasting ingehouden als u met pensioen gaat). Hierdoor is een belastingvoordeel tot 33,35% mogelijk, namelijk als de aftrekpost gebaseerd wordt op het hoogste belasting tarief a 52% en de uitkering belast wordt met het laagste tarief van 18,65%


Financieel advies geeft inzicht

Maakt u optimaal gebruik van alle mogelijkheden die er zijn? De ervaring leert dat weinig mensen voldoende weten over hun eigen financiële situatie om deze vraag te kunnen beantwoorden.
Een financieel adviseur brengt de financiële situatie overzichtelijk in kaart en geeft inzicht in de mogelijkheden om zaken te verbeteren. Neem nu contact op en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.