Hoe werkt verzekeringsadvies voor bedrijven?

Een onafhankelijk verzekeringsadvies is maatwerk. Daarvoor gebruiken we een gestructureerde manier van werken.

Inventarisatie verzekeringen bedrijven

We verzamelen informatie over het bedrijf, maar ook over de wensen en voorkeuren van onze opdrachtgever.
Ook brengen we in kaart welke maatregelen (zoals preventie, maar ook bestaande verzekeringen) er al zijn genomen.

We gaan dus met je in gesprek, bij voorkeur op locatie bij het bedrijf en bespreken de huidige situatie met je zodat we een goed beeld hebben van de situatie in jouw bedrijf.

Het inventariseren is erg belangrijk, het is de basis voor het uiteindelijke advies. Een goed begin, is het halve werk.

Verzekering
analyse advies verzekering

Analyse verzekeringen bedrijven

In de inventarisatie hebben we de risico’s in kaart gebracht. We weten dus welke risico’s en bestaande maatregelen er zijn. Ook weten we welke voorkeuren onze opdrachtgever heeft.

Bij de analyse zetten we op een rij bij welke risico’s er een verzekeringsbehoefte is en in hoeverre dit risico ook te verzekeren is.

Zijn er bijvoorbeeld heel regelmatig kleine schades en kan het bedrijf de kosten van deze schades ook zelf dragen, dan is de verzekeringsbehoefte anders dan incidentele maar zeer kostbare schades.

Bij de te verzekeren risico’s maken we een selectie van passende verzekeringsoplossingen. 

Verzekeringsadvies

Nu we weten welke risico’s er zijn, wat de verzekeringsbehoefte is van elk risico en we beschikken over een selectie van geschikte verzekeringsoplossingen, kunnen we je ook een goed advies geven.

We verzorgen offertes voor het verzekeren van de risico’s en bespreken deze met je. We leggen de voorwaarden en clausules aan je uit en doen nogmaals een check of alles zo goed mogelijk aansluit bij de situatie van het bedrijf.

Belangrijk om te weten: een goed advies is volgens ons niet persé de verzekering met de laagste premie!

Aanvragen van de verzekeringen

Het aanvragen van de verzekeringen is niet altijd even gemakkelijk. Wat bedoelt de verzekeringsmaatschappij met bepaalde vragen op het aanvraagformulier en hoe kom je überhaubt aan bepaalde informatie die de verzekeringsmaatschappij wil hebben?

Wij begeleiden je zoveel mogelijk bij het aanvragen van de verzekeringen en monitoren het aanvraagproces bij de verzekeraar. We zitten de verzekeringsmaatschappij achter de broek om de snelheid er in te houden en controleren de polis en correspondentie op juistheid.