Onze klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u
ontevreden bent over onze producten of over onze dienstverlening.

Hoe behandelen wij uw klacht?

Wij verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht dient u altijd schriftelijk in. U kunt dit op verschillende manieren doen:

  • Per e-mail: info@fload.nl
  • Per post: Tobias Asserlaan 7, 2662SB, Bergschenhoek

Welke informatie geeft u aan ons door?

  • Uw naam en adres
  • Het financiële product of de dienstverlening waarover uw klacht gaat
  • Een telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • Een korte en duidelijke omschrijving van uw klacht
  • Eventueel extra informatie of bewijzen die uw klacht kunnen onderbouwen

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt geregistreerd en binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht laten wij u weten wie uw klacht in behandeling neemt en informeren we u over de periode waarbinnen uw klacht wordt behandeld. Wij streven er altijd naar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u (als particulier) uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voordat u de stap naar het Kifid zet, zal het Klachteninstituut u erop wijzen allereerst de klachtenprocedure bij ons te doorlopen. U kunt vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van uw klacht, uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het Kifid.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257,
2509 AG Den Haag

U kunt met uw klacht ook terecht bij een burgerlijk rechter.